Terugblik netwerkbijeenkomst 19 juli 2017

Hoe ziet de toekomst van de melkveehouder eruit en welke kansen liggen er? Deze vragen stonden op 19 juli centraal in de netwerkbijeenkomst ‘De toekomst van de melkveehouderij’. 150 Ondernemers uit omgeving De Wolden waren geïnteresseerd in de visie van de sprekers over marktkansen voor de zuivel. De loods op het CH De Wolden terrein vormde het decor voor deze bijeenkomst, die met name bedoeld was om de melkveehouders bewust te maken van de veranderingen in de toekomst en hen te inspireren.

Onder leiding van avondvoorzitter Jan ten Kate, wethouder gemeente De Wolden en initiatiefnemer van deze bijeenkomst, kwamen een drietal sprekers aan het woord: Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe; Catharinus Wierda, zuiveldeskundige en ondernemer van De Fryske Kaas en Eline Vedder, melkveehouder en voorzitter LTO Zuidwest Drenthe.

Voor Henk Jumelet kwam deze bijeenkomst op een goed moment, aangezien Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe vorige week hebben ingestemd met de voorjaarsnota. Hier staat
het voorstel om 5 miljoen vrij te maken voor uitvoering van het Programma Toekomstgerichte Landbouw. Jumelet gaf aan dat de provincie met dit programma stevig wil inspelen op goede ideeën en ontwikkelingen in de sector, waarin  innoveren, moderniseren en verduurzamen centraal staan. “We gaan geen nieuw beleid bedenken, maar we gaan INVESTEREN en UITVOEREN, en we gaan de resultaten breed en gezamenlijk uitdragen. Want dat versterkt onze sector!” aldus Jumelet.

Catharinus Wierda, specialist duurzame zuivel en landbouw en mondiaal opererend, sprak over de vele ontwikkelingen die gaande zijn in de zuivelsector. Vanuit zijn eigen ondernemerschap als duurzame pionier sprak hij over kansen in de eigen zuivelmarkt en inspelen op trends, zoals het ontwikkelen van bijzondere producten. Catharinus had daarnaast een duidelijke mening over natuurinclusieve landbouw: grondgebondenheid en niet verder intensiveren is volgens hem van groot belang voor de toekomst van de melkveehouderij.

Eline Vedder, melkveehouder uit Ruinerwold, wordt momenteel gezien als het boegbeeld van de agrarische sector. Vol passie sprak Eline over de melkveehouderij, het imago en de kansen die er liggen. ‘Ik heb mijn man nog nooit een functioneringsgesprek met een koe horen voeren!’ Hiermee maakte Eline duidelijk dat het goed is om naar de maatschappij te luisteren en dat het soms nodig is om een veranderingsproces te doorlopen om een volgende stap te kunnen zetten.

Eline sloot af met de boodschap: ‘We behoren met onze agrarische producten tot de top van de wereld. Daar moeten we trots op zijn en dat mogen we uitstralen!’

Na de presentaties van sprekers, was er ruimte voor het stellen van vragen en werd de avond afgesloten met een netwerkborrel.

De bijeenkomst op 19 juli was georganiseerd door het Agri&Food Innovatiecluster Regio Zwolle, in samenwerking met provincie Drenthe en gemeente De Wolden. In het najaar komt er een vervolg waar ingegaan wordt op de behoefte vanuit de melkveehouderij om een goede toekomst tegemoet te zien.