Het Agri&Food Innovatie cluster Regio Zwolle helpt ondernemers met diverse vraagstukken. Op deze pagina vind je de meest actuele vraagstukken.

Circulaire economie

 • Collectieven ten behoeve van verwaarding mest
 • Nieuwe eiwitten

Agri technologie en farm data

 • Precisielandbouw
 • Precisiebemesting
 • Hackathon

Keteninnovatie food, feed en non-food

 • Herinrichten van de keten
 • Hackathon

Gezondheid en maatschappelijke innovatie

 • Regionale zorgverzekering
 • Verse voeding in zorginstellingen
 • Voeding in relatie tot sport
 • Versterken verbinding tussen agrofood en toerisme

Werking van Living labs

Het Agri & Food Innovatie cluster begeleidt ondernemers met innovatieve ideeën van idee tot realisatie. We doen dit conform het Living Lab principe, wat aansluit bij de proeftuin werkwijze van de provincie Overijssel. Op deze wijze  krijgt het Agri & Food Innovatie cluster een centrale rol.

Het Living Lab Principe werkt als volgt:

 • Ondernemers hebben een collectieve vraag
 • Onderwijs beantwoordt deze vraag d.m.v. educatief en onderzoeksproject
 • Cluster dissemineert resultaten d.m.v. communicatie en evenementen
 • Samenwerkingsverbanden worden gelegd, kennisuitwisseling tussen ondernemers
 • Vragen die hier ontstaan worden opgepakt door onderwijs.