Het team

150830 Geert Kuipers t.b.v. website z.w.

Geert Kuipers

Projectleider

Mijn ambitie als projectleider van het Agri&Food Innovatie cluster Regio Zwolle is het creëren van nieuwe business in de agri&food sector in de regio Zwolle. Met als doel meer ondernemerschap, ontwikkeling en behoud en delen van opgedane kennis en ervaring.

E: geert@agrifoodinnovatie.nl
T: 06 424 91 874

150831 Petra van den Hengel t.b.v. website z.w.

Petra van den Hengel

Innovatie adviseur

Om succesvolle ideeën verder te brengen is meer inzicht in ondernemerschap, inhoudelijke kennis en andere invalshoeken meer dan welkom. Ik ondersteun ondernemers in het verhelderen van hun vragen en het begeleiden naar een concreet resultaat.

E: petra@agrifoodinnovatie.nl
T: 06 508 38 779

Geert Sol

Geert Sol

Onderzoek en ondernemers

Vanuit CAH Vilentum ben ik verbonden aan het Agri&Food Innovatie cluster Regio Zwolle. Ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers kunnen bij het cluster terecht voor kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling. Lectoren, onderzoekers, docenten en studenten ondersteunen ondernemers desgewenst bij strategische organisatie- en innovatietrajecten, nieuwe verdien- en businessmodellen, financiële advisering of onderzoek.

E: g.sol@agrifoodinnovatie.nl
T: 06 839 91 935

Atty Aalberts

Atty Aalberts

Eventmanager en ondersteuning

Het Agri&Food Innovatie cluster Regio Zwolle stimuleert het samenwerken aan innovatie en het delen van kennis en ervaring. Voor het cluster organiseer ik evenementen en ontmoetingen, om ondernemers te inspireren en elkaar kunnen ontmoeten. Deze ‘events’ komen voort uit innovatievragen vanuit ondernemers en overheden.

E: atty@agrifoodinnovatie.nl
T: 06 517 36 191