Wat wij doen

Het Agri & Food Innovatie cluster Regio Zwolle richt zich op innovatie in de agrarische sector. Om zo in de regio meer business mogelijk te maken, kennis te verspreiden en een extra impuls te geven aan werkgelegenheid. Werkgelegenheid in de Agro en Food én in de keten eromheen: van boer en tuinder tot stallenbouwer en dierenarts. Van bakker en zuivelfabriek tot machinebouwer en kennisinstelling.

Het Agri & Food Innovatie cluster Regio Zwolle verbindt ondernemers met een innovatief idee

  • met elkaar, om zo een product of dienst te verbeteren;
  • met kennisinstellingen, zowel in de regio als landelijk, om een antwoord te vinden op innovatieve vragen;
  • met financiers, van bank tot subsidieverstrekker, om zo innovatie mogelijk te maken.
excursie_insectenkweek_20160331
masterclass.20150425.7

Strategie

Het Agri & Food Innovatie cluster gelooft in het leggen van cross-overs tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek, omgeving en overheid. Zo stimuleren we het samenwerken aan innovaties en het delen van kennis en ervaring. Het Agri & Food Innovatie cluster begeleidt ondernemers met innovatieve ideeën van idee tot realisatie. We doen dit conform het Living Lab principe, wat aansluit bij de proeftuin werkwijze van de provincie Overijssel.

Missie

Het Agri & Food Innovatie cluster is gericht op innovatie en brengt, samen met ondernemers, crossovers en samenwerkingsverbanden tot stand. Dit leidt tot versteviging van de Agri en Food productie in een duurzaam perspectief.

Fried insects.
doelgroep

Doelgroep

Het Agri & Food Innovatie cluster richt zich op alle bestaande ondernemers, nieuwe ondernemers en toetreders op de arbeidsmarkt die werkzaam zijn in de Agri en Food business, met actuele kennis en de competentie om steeds in te spelen op innovatieve ontwikkelingen. Deze ondernemers willen zichtbaar en aantoonbaar een bijdrage leveren aan een veranderende omgeving en de Agri en Food agenda.