Wie wij zijn

Het Agri&Food Innovatie cluster Regio Zwolle is een innovatief samenwerkingsverband van het agri en food bedrijfsleven, overheden, onderzoek en onderwijs. Het cluster richt zich op innovatie in de agrarische sector. Om zo in de regio meer business te maken, kennis te verspreiden en een extra impuls te geven aan werkgelegenheid.

De Regio Zwolle beschikt over een grote diversiteit aan agri en food sectoren – van veehouderij tot akkerbouw; van gespecialiseerde bedrijven tot multifunctionele boerderijen; van ambachtelijke bakkerijen tot hoogtechnologische producenten van vaccins – een uitstekende basis voor innovatieve samenwerking. De kracht van het bedrijfsleven, het lokaal verankerde ondernemerschap, de strategische ligging van de regio en de vooraanstaande AOC’s en hogescholen in de Regio Zwolle geven een geweldige uitgangspositie.

De regio Zwolle

De Regio Zwolle is een samenwerking tussen 20 gemeenten. In 2011 is afgesproken om met elkaar samen te werken. Dat ‘verbond’ van 20 gemeenten ligt in vier provincies, Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. De provincie Overijssel is partner van de Regio Zwolle.
De samenwerking richt zich op het stimuleren van de economie in de vorm van clusters rondom kansrijke economisch thema’s, waaronder het Agri & Food Innovatie cluster Regio Zwolle.

De overheden hebben een faciliterende rol in het aanjagen van de clusters. De portefeuillehouders Economie van de 20 gemeenten geven uitvoering aan de economische agenda van de Regio Zwolle. De groei van de clusters staat niet op zichzelf; aanvullend wordt geïnvesteerd in de randvoorwaarden: kennis en innovatie, ondernemerschap en branding en marketing.

Kaart Regio Zwolle webversie