De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Agri & Food Innovatiecluster is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. Agri & Food Innovatiecluster staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via Internet, e-mail of via onze website. Agri & Food Innovatiecluster kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 20 20 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.