Boeren en de ruimte – Kringlopen tot op Mars

Ook dit jaar organiseren we weer een symposium tijdens de Boerendag van…