Het Agri & Food Innovatieteam werkt samen met onderwijsinstellingen in de regio Zwolle, om innovatie- en onderzoeksvragen vanuit de vier O’s (ondernemers,onderwijs, onderzoek en overheid) goed op te kunnen pakken en breed uit te kunnen zetten onder studenten van verschillende disciplines.

 

Hiervoor werken we onder andere samen met MBO Terra, Deltion College, Landstede Raalte, Aeres Hogeschool Dronten, Wageningen Universiteit en Hanzehogeschool Groningen.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 20 20 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.